Inapoi la datele vieţii

Perechia princiară Hermann şi Marie de Wied cu fiica lor Elisabeth.
Düsseldorf 1845, daghereotipie de Wilhelm Severin.

 

© Forschungsstelle Carmen Sylva
Fürstlich Wiedisches Archiv Neuwied