FORSCHUNGSSTELLE CARMEN SYLVA
FÜRSTLICH WIEDISCHES ARCHIV
Start  

Elisabeta de Wied, prima Regină a României (* 1843 în Neuwied, Germania 1916 în Bucureşti), a publicat numeroase opere literare care au avut mare succes la cititori din întreaga lume la începutul secolului al XX-lea. Poziţia socială a autoarei a avut un efect esential pentru popularitatea ei. Ca "poetă pe un tron regesc" a stârnit mai multă curiozitate şi a atras un public mai larg, ceea ce i-a permis graţie scrierilor sale să facă noul regat al României cunoscut peste hotare. Apreciată la vremea ei pentru angajamentul şi succesul ei de a media între culturi, Regina Elisabeta - Carmen Sylva - este considerată până în zilele noastre drept una din cele mai importante mediatoare ale literaturii şi culturii româneşti în spatiul de limba germană.

Elisabeta de Wied este una din cele mai cunoscute personalităţi ale familiei princiare de Wied şi a rămas întreaga viaţă strâns legată de locul natal Neuwied de pe Rin. Gândirea umanitară a Elisabetei, angajamentul ei social, cultura, educaţia şi pregatirea ei pentru a deveni o viitoare suverană şi mamă a unei naţiuni ("Landesmutter") au avut rădăcina în spiritul deschis al casei princiare de Wied. Aceste influenţe stau la baza evoluţiei ei ulterioare ca Doamnă şi mai târziu ca Regină a României alături de soţul ei, Regele Carol I. al României, originar din casa princiară de Hohenzollern-Sigmaringen. Amândoi erau legaţi de aceleaşi noţiuni de datorie şi morală şi au privit modernizarea politică, culturală şi economică a României drept misiunea lor comună de cuplu regal.

Centrul de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied este o iniţiativă creată în memoria Elisabetei de Wied, primei Regine a României şi scriitoarei Carmen Sylva (1843-1916), având ca scop cercetarea interdisciplinară despre viaţa, opera şi activitatea ei în contextul intercultural al vremii ei.

Cărţi: Colecţia Centrului de Cercetare Carmen Sylva (în limba germană & engleză):
                             

 

           
Ediţii de corespondenţă în colaborare cu Arhivele Naţionale ale României & Centrul de Cercetare Carmen Sylva:
                       
Cărţi în limba română în colaborare cu Arhiva Princiară de Wied & Centrul de Cercetare Carmen Sylva:
                             

 

© Forschungsstelle Carmen Sylva
Fürstlich Wiedisches Archiv Neuwied